2/6/09 Poland Varsity Boys vs Fryeburg - pictureperfect36