10/09/10 Poland Varsity vs Fryeburg - pictureperfect36