12/19/09 Poland Varsity boys vs Fryeburg - pictureperfect36